Rataplan

IEDEREEN IS MAKER!

Waar staat Rataplan voor?


Rataplan is een participatief kunstenhuis dat vanuit de jazztraditie de verbinding aangaat met de meerstemmige, grootstedelijke context. 
 
Rataplan is jazz: een plek die niemand uitsluit, dat openstaat voor radicaliteit en midden in de wereld staat.  Invloeden uit alle windstreken komen samen in een huis dat daarvoor de nodige flexibiliteit en improvisatie aan de dag legt.  Bovenal brengt Rataplan mensen bij elkaar en geeft ze een stem. 
 
Rataplan gelooft sterk dat de muzikale verrijking die het huis wil bewerkstelligen alleen kan ontstaan wanneer de macht vanuit de basis gedeeld wordt. Het principe van mede-eigenaarschap wordt daarom doorgetrokken in alle geledingen van het huis: in de programmatie, het ontwikkelen van projecten, de dagelijkse werking maar evengoed de bar, het bestuur of de vrijwilligerswerking. Op die manier representeren zowel artiesten als deelnemers en publiek de samenleving en voelt een brede, grootstedelijke community zich er thuis. Rataplan werkt daarbij expliciet intergenerationeel en weet zowel jong als oud te prikkelen vanuit een geloof in de verbindende kracht van de verbeelding. 
  
Met jazz als basis gaat Rataplan onophoudelijk op zoek naar nieuwe stedelijke klanken, artiesten, diverse publieken en partners. Rataplan werkt samen met artiesten en partners die inspiratie vinden in de grootstedelijke context. Op een vernieuwende, bottom-up manier gaan we dus back to the roots: vertrekkend vanuit de klanken van de straat, de improvisatie en de muzikale magie tussen artiesten, bouwen we aan nieuwe allianties die leiden tot een concert of een locatievoorstelling, en nieuwe jazzprojecten. Die projecten omkadert Rataplan de komende jaren structureel, meedeinend op de stedelijke ontwikkelingen. 
 
De werking van Rataplan bestaat uit drie pijlers die elkaar versterken:  
  • Rataplan gebruikt de stad expliciet als voedingsbodem: verhalen en klanken uit de stedelijke context vormen de humus voor de artistieke werking; 
  • Rataplan is een toonaangevend en vernieuwend jazzpodium in co-curatie voor een breed en jong publiek  
  • Rataplan zet in op kunsteducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen