Rataplan 💙 partnerschappen

Vele handen maken het verschil

Rataplan zet al van bij het begin in op een brede community waarin samenwerking centraal staat. Enerzijds omarmen we de langdurige partnerschappen en samenwerkingen die onze identiteit al jarenlang bepalen. Anderzijds gaan we actief nieuwe allianties aan die inspelen op de noden van onze kunstenaars, de stad en het veld als geheel. 
  
Om nieuwe doelgroepen te bereiken, vertrekt Rataplan vanuit transversaliteit: het huis kiest bewust voor samenwerkingen over de grenzen van genres, disciplines en sectoren heen. We doen dat vanuit de overtuiging dat verbinding tussen verschillende sectoren en domeinen een absolute meerwaarde creëert voor zowel artistieke parcours en voor jazz als discipline, als voor het publiek.  
  
In onze samenwerkingen werken we steevast aan een gelijkwaardig partnerschap met respect voor elkaars eigenheid. De samenwerking bestaat uit een uitwisseling, op basis van complementariteit of versterking, met een gemeenschappelijk doel. Samenwerkingen gaan ook over kennisdeling, een lerend netwerk, over vertrouwen en een open en eerlijk gesprek, over zuurstof geven en elkaar versterken.  

Voor de invulling van de concerten in het jazzprogramma wordt samengewerkt met Sound in Motion, JazzLab, Aubergine Management, Writer’s Bench, Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool,... 

De festivals zijn ruimere samenwerkingsverbanden: Jazz met Trix en De Roma, De Fakkel live met Muziektheater Transparant, Trix en De Roma, Vurige Liefdes met kunstZ, Laika, deRoovers, Muziektheater Transparant, KinderKunstendag met District Borgerhout, Huis Van het Kind, Kras, Buurtsport, Ligo.

Voor de kunsteducatieve werking:  Tromp vzw, Kras, Buurtsport, Centrum voor Basiseducatie Ligo, Atlas, JES, Fameus, Mixt, tWerkhuys, Mobadara, Spoor Oost, Karel de Grote Hogeschool...

In verschillende participatieve en artistieke projecten werken we samen met partners als Antwerpen Boekenstad, Undefined, Oostnatie, Globe Aroma, lokale organisaties en artistieke partners uit onze brede community.

In samenwerking met partners als Mestizo Arts Platform, KunstZ, MartHatentatief, Madam Fortuna, Arenberg/Kunstenlab, deSingel, deKoer, MetX bieden we een podium aan opkomend multidisciplinair werk